Veilig kunnen vluchten is van levensbelang

Goed werkende vluchtrouteaanduiding en noodverlichting in een gebouw is essentieel om de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval te waarborgen. Onderhoud en inspectie hiervan is dan ook van groot belang.

Preventief onderhoud

Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie. Daarom heeft u te maken met periodieke onderhoudsplicht. Dit betekent dat u het systeem minimaal één keer per jaar laat inspecteren. Regelmatig onderhoud zorgt voor veilige noodverlichting en voorkomt onnodige risico’s.

Het vervangen van de lichtbron.

In de regel geldt dat een fluorescentiebuis eenmaal per jaar wordt vervangen. Hierbij gaan we uit van 8.400 branduren per jaar. Bij armaturen die alleen in geval van nood aan gaan, volstaat een preventieve vervanging eens in de vier jaar.  Voor led’s geldt een levensduur van 5 tot 10 jaar. door middel van lichtmetingen vaststellen of de prestatie nog voldoet aan de waarden die staan genoemd in NEN-EN 1838.


Het vervangen van de batterij

De batterij wordt in de regel eens in de vier jaar preventief vervangen, tenzij dit anders door de fabrikant is aangegeven. Gebruik hiervoor alleen batterijen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.


– De reiniging van de armaturen

Armaturen schoonmaken gebeurt met geschikte reinigingsmiddelen. Vaak is een doekje of kwast afdoende, maar in specifieke situaties is een reinigingsmiddel aan te bevelen. Bij twijfel zijn de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant te raadplegen. Reinigen heeft een preventieve
werking en draagt bij aan de betrouwbaarheid en levensduur van het systeem.

Verslaglegging
Het onderhoudsrapport omschrijft de bevindingen. Hierbij gaat het om zaken die extra aandacht vragen of voor het volgende periodieke onderhoud van belang zijn. Als directe actie noodzakelijk is, wordt dit omschreven.


Wilt u meer informatie kijk dan snel op onze Roca Preventie Website of neem contact met ons op.

Er zijn geen producten in deze categorie.